Jesteś tutaj: Strona główna

Nowe drogi i chodniki w Grabowie jeszcze w 2011 r.

04 sierpień 2011, 12:54 (wiek: 8 lat)

W wyniku powstania oszczędności przy budowie dróg objętych dofinansowaniem z NPPDL zostały wolne środki, które decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały przeznaczone na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Białym Borze w dniu 01 sierpnia br. radni zdecydowali, że inwestycja przy prawie 50% dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (795.750 zł), powinna być realizowana. W celu zapewnienia środków w budżecie gminy na  budowę dróg i chodników w Grabowie postanowiono, na chwilę obecną, zrezygnować z realizacji dwóch inwestycji które miały być realizowane z własnych środków gminy tj. zadań pn. „Budowa dróg wewnętrznych wraz z parkingami, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w Białym Borze ul. Żymierskiego, Nadrzeczna, Polna, Podgórna” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie”.

Projekt zakłada przebudowę drogi gminnej oraz zmianę organizacji ruchu wraz z poszerzeniem części drogi powiatowej nr 1256 Z.  Droga gminna stanowi drogę alternatywna dla drogi krajowej nr 1256 Z.

Przebudowa drogi gminnej obejmuje:

1.      Kanalizację deszczową

-       Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 – 409,3 mb

-       Przykanaliki  z rur PVC 200 – 102,8 mb

-       Wpusty uliczne z osadnikami – 20 szt.

-       Studnie  d=1200 mm – 11 szt

-       Separator – 1 kpl

-       Osadnik -1 kpl

-       System  zagospodarowania wody deszczowej o pojemności 51,22 m3 – 1 kpl

2.      Przebudowę drogi gminnej

-       Droga o nawierzchni bitumicznej  szer. 5,5 m  dla kategorii ruchu KR-2 o nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4 cm, na warstwie z betonu asfaltowego 0/24 gr. 4 cm, podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 6 cm oraz podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm – długość 387,5 mb, powierzchnia 2337,3 m2,

-       Krawężnik betonowy – 1009 mb,

-       Obrzeża betonowe – 380 mb

-       Ściek terenowy z kostki betonowej – 890 mb

-       Zjazdy z kostki betonowej gr 8 cm – 456,4 m2

-       Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 636,4 m2

3.      Przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową.

-       Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej – 317,2 m2

-       Poszerzenie jezdni w obrębie skrzyżowania o nawierzchni z betonu asfaltowego – 101,4 m2

 

Zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej  poprzez ustawienie znaków ostrzegawczych (Ustąp pierwszeństwa – 2 szt.), znaków informacyjnych (Droga z pierwszeństwem – 3 szt., Koniec drogi z pierwszeństwem – 1 szt., Przejście dla pieszych – 2 szt., tabliczki (tabliczka T-1 – 1 szt.).