Jesteś tutaj: Strona główna

Zwrot podatku akcyzowego – uwaga nowy wzór wniosku!

16 lipiec 2013, 13:20 (wiek: 5 lat)

Zwrot podatku akcyzowego –

uwaga nowy wzór wniosku!

Wtorek 16 lipca 2013 r.

Burmistrz Białego Boru informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.789) zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nowy, obowiązujący wniosek  można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białym Borze (biuro obsługi interesantów pok. nr 4)  lub z załącznika, który publikujemy poniżej.

Wnioski  przyjmowane będą od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2013 roku  wynosi 81,70 zł  na 1 ha użytków rolnych.  (Limit oblicza się mnożąc 86 l oleju napędowego x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95 zł)/.

Do wniosków należy dołączyć  faktury albo ich kopie dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.07.2013 r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w październiku 2013r.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białym Borze pod numerem telefonu 94 37 39 002 wew. 516 lub 512.

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA - Wniosek

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA - dodatkowe zestawienie faktur