Jesteś tutaj: Strona główna

Zapraszamy do udziału w projektach!

09 sierpień 2013, 08:28 (wiek: 5 lat)

 

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 50 lat z terenu Gminy Biały Bór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu  pn. ”Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenie gminy Biały Bór – szkolenia z obsługi komputera i Internetu” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia te mają na celu pomóc Państwu uzyskać umiejętność obsługi komputera i Internetu.
Szkolenia odbędą się w miesiącach: wrzesień - listopad 2013 roku.
Więcej informacji na temat szkoleń w siedzibie Biura Projektu, Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, tel. 94 3739002  wew. 614.


Zapraszamy osoby bezrobotne z terenu Gminy Biały Bór, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku  zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenie w ramach projektu  pn. „Na własne konto – szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia te mają na celu pomóc Państwu w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Szkolenia odbędą się w miesiącach: październik – listopad 2013 roku.
Więcej informacji na temat szkoleń w siedzibie Biura Projektu
ul. Żymierskiego 10, Biały Bór, tel. 94 373 80 02 wew. 614.