Jesteś tutaj: Strona główna

Zawiadomienie na XXXV sesję Rady Miejskiej

13 sierpień 2013, 14:14 (wiek: 5 lat)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) zwołuję  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 19 sierpnia 2013 r. (poniedziałek)o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego – II piętro.

 Porządek obrad:

 1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)     zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikacyjnych ponoszonych na realizację zadania pn. „Montaż lamp hybrydowych w gminie Biały Bór” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

b)     zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikacyjnych ponoszonych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze-place utwardzone, dojścia” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

c)     zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikacyjnych ponoszonych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Biały Dwór (Żwirownia)” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

d)     zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,

e)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biały Bór na lata 2013 – 2023,

f)       wyrażenia zgody na  wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór.

 

3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wiktor Markiewicz