Jesteś tutaj: Strona główna

Wniosek pn. „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór" na liście rankingowej

26 sierpień 2013, 15:42 (wiek: 5 lat)

Celem projektu jest dostarczenie:

- 30 zestawów komputerowych z drukarkami, dostępem do internetu oraz nauka posługiwania się narzędziami systemowymi oraz oprogramowaniem biurowym dla dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”;

- 20 zestawów komputerowych z drukarkami, dostępem do internetu oraz nauka posługiwania się narzędziami systemowymi oraz oprogramowaniem biurowym dla 20 osób po pięćdziesiątym roku życia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Biały Bór, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w MP przez Prezesa ZUS zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

- zestawów komputerowych do biblioteki miejskiej i 16 świetlic publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Biały Bór.

Całkowita wartość projektu 804 202,00 zł.

Zainteresowanie konkursem 8.3 POIG było rekordowe, zostało złożonych  618 wniosków. To efekt tego, że w ramach działania 8.3 zastosowano nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów. Jednostki samorządu terytorialnego będą zwolnione z obowiązku ponoszenia 15 proc. udziału wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach całego konkursu to 232,2 mln zł.