Jesteś tutaj: Strona główna

Inwentaryzacja Barszczu Sosnowskiego

28 sierpień 2013, 00:00 (wiek: 5 lat)

Barszcz Sosnowskiego to roślina silnie ekspansywna, niemożliwa do usunięcia poprzez wykoszenie. Tam gdzie istnieje, silne zachwaszcza teren, powoduje degradację środowiska, ograniczając innym roślinom dostęp do tlenu,          a przede wszystkim ma działanie toksyczne i alergizujące, stanowiąc realne zagrożenie  dla zdrowia ludzi.

            Aby umożliwić finansowanie projektu usuwania „barszczu” ze środków publicznych niezbędne jest precyzyjne określenie miejsc jego występowania w odniesieniu do gruntów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, terenów prywatnych, agencji nieruchomości rolnych i innych.

             Uwzględniając fakt, że najlepszą wiedzę o miejscach występowania rośliny posiadają lokalni mieszkańcy np. przedstawiciele sołectw czy właściciele gruntów, zwracam się z prośbą o przekazanie jak najdokładniejszych danych dotyczących występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Biały Bór.

            Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zadeklarował możliwość dofinansowania, usuwania skuteczną metodą, zlokalizowanych i udokumentowanych miejsc występowania Barszczu Sosnowskiego w województwie zachodniopomorskim.

            Zebrane informacje uszeregowane wg poniższego wzoru proszę przesłać   w terminie do dnia 10 września  2013 r. na adres: 

 

Urząd Miejski w Białym Borze   78-425   ul. Żymierskiego 10, lub drogą elektroniczną srodowisko@bialybor.com.pl

 

INWENTARYZACJA WYSTĘPOWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

POWIAT

Szczecinek

GMINA

Biały Bór

MIEJSCOWOŚĆ

 

ORIENTACYJNE miejsce

występowania rośliny (np. działki , obręb)

 

ORIENTACYJNA powierzchnia występowania rośliny lub ilość sztuk

 

WŁAŚCICIEL / ZARZĄDCA

 

ZDJĘCIA, EWENTUALNE INFORMACJE DODATKOWE

 

OSOBA DO KONTAKTU