Jesteś tutaj: Strona główna

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

11 wrzesień 2013, 09:06 (wiek: 5 lat)

 

Zapraszamy osoby  bezrobotne i pracujące w wieku powyżej 50 lat z terenu Gminy Biały Bór na bezpłatne szkolenie w ramach projektu  pn. ”Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenie gminy Biały Bór – szkolenia z obsługi komputera i Internetu”  współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach projektu przewiduje się realizację 3 edycji 60-godzinnych szkoleń (każda grupa szkoleniowa liczy 10 osób) składających się z następujących bloków tematycznych:
- podstawy obsługi komputera i Internetu - włączanie komputera, zarządzanie plikami i folderami, stosowanie prostych edytorów tekstu, korzystanie z poczty e-mail, przeglądarki internetowej - 20 h
- wyszukiwanie informacji - metody pozyskiwania informacji w sieci www, bezpieczeństwo w Internecie itp. - 20h, 
- e-uczestnictwo - korzystanie z bankowości elektronicznej, wypełnianie ankiet/formularzy on-line, rezerwacja biletów/miejsca w hotelu,wyszukiwanie ofert pracy-20h

Zarówno forma jak i treść szkolenia jest przystosowana do specyfiki grupy osób w wieku 50+ z małych miejscowości.

Każdemu uczestnikowi zapewnione zostaną:
- samodzielne stanowisko komputerowe
- ciepły posiłek, przerwy kawowe
- materiały szkoleniowe.

Szkolenia  te mają na celu pomóc Uczestnikom uzyskać umiejętność obsługi komputera i Internetu.


Szkolenia rozpoczną się 19 września 2013 r. ( I grupa)
Zajęcia odbywać będą się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 – 19.00 przez 10 dni roboczych dla jednej grupy.

Harmonogram szkoleń:
I grupa -  19 września – 03 października 2013 r.
II grupa – 04 – 17 października 2013 r.
III grupa – 18 – 31 października 2013 r.


Więcej informacji na temat szkoleń w siedzibie Biura Projektu,

Urząd Miejski w Białym Borze

ul. Żymierskiego 10, tel. 94 3739002  wew. 614.

Koordynator projektu,
Grażyna  Lechowicz