Jesteś tutaj: Strona główna

Konkurs Fotograficzny „IKONA W PRZESTRZENI”

22 czerwiec 2011, 07:11 (wiek: 7 lat)

Konkurs ma na celu zapoznanie i uświadomienie młodzieży obcowanie z kulturą na skalę europejską w miejscu zamieszkania. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do młodzieży zamieszkującej Gminę Biały Bór, Województwo Zachodniopomorskie oraz cały region Polski Pn. – Zach. Jednak mogą w nim wziąć udział mieszkańcy i innych części kraju. Wyjątkowe dzieło sztuki autorstwa prof. Jerzego Nowosielskiego (07.01.1923-21.02.2011) – „Ikona w przestrzeni” (prof. J. Nowosielski), „Dzieło totalne” (tak zostało ocenione na łamach prasy przez znawców sztuki), którym jest od 14 lat obiekt białoborskiej Cerkwi, nie zaistniał jeszcze w pełni w świadomości mieszkańców Białego Boru i całego regionu. Temu celowi ma posłużyć konkurs jako jedno z działań projektu pn.: „Sztuka wokół nas – twórczość Jerzego Nowosielskiego”. Na projekt składa się kilka przedsięwzięć, które zaangażują młodzież przede wszystkim Białego Boru, ale i całego regionu, w poznanie twórczości prof. Jerzego Nowosielskiego, a szczególnie w poznanie i promocję najbardziej niezwykłego dzieła Jego życia – Cerkiew zbudowaną w latach 1992-97 właśnie w Białym Borze. Są to: 1. otwarty konkurs fotograficzny „Ikona w przestrzeni”, 2. zebranie i opracowanie źródeł o twórczości J. Nowosielskiego, 3. Opracowanie i wydanie folderu poświęconego Cerkwi i jej autorowi, 4. spotkanie pn.: „Sztuka wokół nas” służące wyeksponowaniu zdjęć konkursowych, chóralnej prezentacji muzycznej wewnątrz i na zewnątrz cerkwi oraz prezentacji wydanego folderu informacyjno – promocyjnego, 5. wystawy zebranych fotografii w Koszalinie, Wałczu i Szczecinie, 6. promocji ww. działań poprzez plakaty promocyjne, strony internetowe i rozgłośnie radiowe.

Regulamin i załączniki konkursowe znajdują się na stronach internetowych Gminy Biały Bór i Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego.: www.cerkiew.net.pl; www.bialybor.com.pl w wiadomościach z dnia 22.06.2011 r.

Prace nadsyłane pod wyznaczony adres oceni powołane przez wnioskodawcę jury złożone ze specjalistów w dziedzinie fotografii artystycznej. Laureaci zostaną nagrodzeni a wszyscy uczestnicy otrzymają upominki. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w formie wystaw.

Do pobrania: Regulamin konkursu fotograficznego "Ikona w przestrzeni" + załączniki.