Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Gminy PartnerskieKontakty zagraniczne

Informacja na temat współpracy gminy Biały Bór z partnerskimi gminami.


 

 • Pasewalk – współpraca w zakresie wymiany młodzieży istnieje już od 1978r. Są to wyjazdy grup sportowych, teatralnych, plastycznych, podopiecznych MGOPS-u, OSP, władz samorządowych i grup realizujących tematy edukacji ekologicznej. Realizowane są wspólne projekty np.” Kultura ,Natura, Przestrzeń, Biały Bór - Pasewalk 2000”, kontynuowany w 2001r. i 2002r, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. „ Na Ratunek Środowisku”. W 1999r.wymiana młodzieży została poszerzona o kolejne miasta: Haltern i Klietz. Umowa miedzynarodowa z Pasewalkiem na wymianę grup młodzieżowych o profilu sportowo - kulturalnym obowiązuje od 1992r.


 

 

 • Bosau - umowę partnerską podpisano 31.12.1996r. Współpraca polega na  wymianie młodzieży w wieku 16-19 lat jest prowadzona od 1997r, ma na celu zbliżenie rodzin polskich i niemieckich poprzez zakwaterowanie młodzieży w rodzinach. Powstały stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polsko - Niemieckiej Przyjaźni w Bosau i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Białego Boru. Gminna Przychodnia Zdrowia, szkoły, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymały dary z Bosau, a OSP w Białym Borze motopompę.

 

Ostatnia wizyta oficjalnej delegacji z Białego Boru w Bosau miała miejsce w czerwcu 2000r.(01-03.06.2000r.), kiedy Burmistrzem był Romuald Cytowicz. Omawiano projekt remontu budynku dawnego Sądu Grodzkiego. Po tej wizycie OSP otrzymała od straży w Bosau motopompę, po którą nasi strażacy pojechali. Przekazanie odbyło się w dniu 30 września 2000r. w miejscowości Hutzfeld. W tym czasie Burmistrzem gminy Bosau był Joachim Herrmann, który odszedł na emeryturę. Od 22 lutego 2001r. funkcję Burmistrza Bosau objął Mario Schmidt. 

               
   
 

 • Salzhausen - umowę partnerską podpisano w dn.27.09.1997r. OSP z Salzhausen przekazała OSP w Białym Borze wóz strażacki (20.10.1997r).Odbywają się spotkania władz samorządowych z okazji różnych uroczystości, zawodów sportowych np.Mistrzostw Europy Juniorów w WKKW.W dn.27-31.08.1998r.zrealizowano projekt pn.” Biały Bór Pomostem Integracji Wschodu i Zachodu” poprzez Związek Miast Polskich. W ramach tego projektu odbyło się spotkanie wszystkich gmin partnerskich w Białym Borze. W 2001r. 10-osobowa grupa młodzieży z Salzhausen przebywała w Białym Borze na letnim wypoczynku. Gmina Salzhausen poparła projekt budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Białym Borze przy ubieganiu się o finansowanie z UE oraz budowę Gminnej Przychodni Zdrowia. Została nawiązana współpraca pomiędzy szkołami. W 2007r. gmina obchodziła 10-Lecie współpracy partnerskiej.

   

   

   

   

   
 

Gmina nawiązała współpracę również z miastami na Ukrainie tj.
 


 • Łuck  - partnerstwo od 1991r porozumienie w dziedzinie społeczno- gospodarczej a później od 1997r. wymiana młodzieży (wyjazdy nad Świteź).Z braku funduszy chwilowo zawieszona.
   

 • Lwów - umowa partnerska od 1996r. Współpraca w zakresie wymiany młodzieży. Z powodu trudności finansowych w ostatnich latach nie doszło do wymiany.

 
 • W 2008r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia intencji nawiązania partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Biały Bór, a gminą 
  La Trimouille
  we Francji.