Jesteś tutaj: Strona główna > Turystyka > Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne

 Gmina Biały Bór leży w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie szczecineckim. Zajmuje obszar 270 km2 i liczy 5367 mieszkańców.Duże obszary leśne pełne zwierzyny i runa leśnego, liczne doliny rzeczne i wiele czystych jezior dostarczają turystom niezapomnianych wrażeń. Turysta odwiedzający naszą gminę może liczyć na kameralny odpoczynek z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Walory przyrodnicze stwarzają dogodne warunki do uprawiania wszelkich form turystyki aktywnej. Posiadamy oznakowane szlaki rowerowe, szlak pieszy i konny. Dla turystów dostępna jest plaża strzeżona, z wydzielonym basenem dla dzieci i zjeżdżalnią oraz wypożyczalnią sprzętu pływającego. Kąpielisko miejskie w Białym Borze w 2009 r. uzyskało Certyfikat „Bezpiecznego Kąpieliska”, a w 2010 r. tytuł Najlepszego Kąpieliska Śródlądowego w Województwie Zachodniopomorskim.

        

        
 
Obszar gminy Biały Bór jest bardzo atrakcyjny i urozmaicony pod względem krajobrazowym. Różnorodność krajobrazu wynika z ukształtowania terenu i szaty roślinnej. Północne tereny gminy to typowy krajobraz morenowy z licznymi zalesionymi pagórkami, jeziorami oraz bezodpływowymi obniżeniami terenu wypełnionymi wodą, torfowiskami i bagnami. Obszar ten w większości porastają lasy bukowe. Znajdują się tu dwa wodne rezerwaty przyrody: Jezioro Iłowatka i Jezioro Głębokie zw. Lobeliowym (występuje lobelia), 13 użytków ekologicznych oraz strefy rozrodu i stałego przebywania zwierząt gatunków chronionych. Północna i centralna część gminy rozciąga się w strefie wzniesień czołowo-morenowych, najpiękniejszych terenów pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Część południowa gminy to teren płaski lub lekko falisty pozbawiony dużych, zwartych kompleksów leśnych i tworzą go głównie lasy sosnowe i mieszane.
W celu utworzenia połączenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Okolice Żydowo-Biały Bór” z Obszarem ChK „Jeziora Szczecineckie”, utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu „Las Drzonowski” (bór sosnowy z dodatkiem brzozy i dębu).


Największym zbiornikiem wodnym na terenie gminy jest jezioro rynnowe Bielsko o pow.257,9 ha i śr. głęb.6,2m. W okolicy wsi Kazimierz znajduje się jedyny w gminie „Czapliniec”, usytuowany w parku leśnym, w którym gniazduje ok.70 par czapli siwej (gatunek chroniony).

Na terenie gminy znajdują się dwa największe wzniesienia woj. zachodniopomorskiego
t.j. góra Rozwaliny (241m n.p.m.) oraz sztuczny nasyp powstały po wyrobisku kruszywa mineralnego – ok. 250 m góra piaskowa tzw. „Góra Pomorska”, z której przy dobrej widoczności rozciąga się wspaniały widok.

 

 

Szlaki turystyczne:


1.Rowerowe:
 

- CZARNY tzw. „ Bobięcińskie Góry” o długości 42,6 km

 

Szlak pod nazwą „ Bobięcińskie Góry” rozpoczyna się i kończy w punkcie węzłowym szlaków rowerowych w mieście Biały Bór na rynku, przed Kościołem p.w. św. Michała Archanioła. Szlak ten przemierza wypiętrzony obszar z imponującymi wzniesieniami osiągającymi wysokość 239 m n.p.m. Klonowo – jaworowymi alejkami, polnymi i leśnymi drogami szlak ten biegnie w pobliżu 10 jezior i rezerwatu wodno florystycznego „ Jezioro Iłowata”. Na szlaku znajduje się również oligotroficzne, lobeliowe Jezioro Bobięcińskie.

 

Trasa szlaku: Biały Bór – Kaliska – Kołtki – Cybulin - Jez. Iłowata - Donimierz- Gołogóra – Drzewiany – Goleszany - Sępolno Wielkie – Cieszęcino - Jez. Łobez - Biały Bór.

 

- NIEBIESKI tzw. Ukryte Jezioro” o długości 34,1 km.

 

Niebieski szlak rowerowy pod nazwą „ Ukryte jezioro” rozpoczyna się i kończy
w punkcie węzłowym szlaków rowerowych w mieście Biały Bór na rynku, przed Kościołem p.w. św. Michała Archanioła. Szlak ten podąża skrajem ukrytego w głębokiej i długiej polodowcowej rynnie Jeziora Bielsko ( pow. 258,7 ha, gł. 23 m, dł 7 km). Przemierzając klonowo – jaworowymi alejkami, obszar rozległego wypiętrzenia terenu pomiędzy dolinami rzek Białej i Dołgiej, napotyka jeszcze 10 jezior oraz zespoły dworskie i ryglowe kościoły.

 

Trasa szlaku: Biały Bór - Jez. Bielsko – Trzmielewo – Jeziernik – Drzonowo –Świerszczewo – Stepień – Drężno – Kazimierz – Biskupice - Biały Bór. 

 

 

Białoborskie szlaki rowerowe wchodzą w skład ponadregionalnego szlaku rowerowego „Greenway”.

 

2.Konny :

 

- SZLAK KONNY POJEZIERZA DRAWSKIEGO o długości 186.4 km.

 

Szlak konny Pojezierza Drawskiego rozpoczyna się w dzielnicy Łobza – Świętoborzec,
a kończy w Białym Borze. Przemierza z zachodu na wschód przez obszar Pojezierza Drwaskiego, nasyconym wzniesieniami moreny czołowej, poprzecinanymi licznymi dolinami rzek, strumieniami
i jeziorami. Szlak ten dzieli się na 5 odcinków:
- odcinek pierwszy Świętoborzec – Zagozd o długości 15,6 km,
- odcinek drugi Zagozd – Przybkówko o długości 69,6 km,
- odcinek trzeci Przybkówko – Borne Sulinowo o długości 26,8 km,
- odcinek czwarty Borne Sulinowo – Miłobądz o długości 54,5 km,
- przez Gminę Biały Bór przebiega odcinek 5 o długości 18,9 km : Miłobądź (Karolewo) – Dołgie - Stepień – Biskupice - Biały Bór.

 

3. Pieszy:

 

- ZIELONY tzw. „Wzniesienia Moreny Czołowej” o długość 158km.  

 

Przez gminę Biały Bór  przebiega odcinek szlaku: Szczecinek – Czarnogór - Gwda Wielka –Stepień - Biały Bór - Żydowo. Prowadzi wzdłuż ciągu jezior przez najpiękniejsze zakątki Pojezierza Drawskiego. Na szlakach można zobaczyć wiele atrakcji i zatrzymać się na wypoczynek w miejscach postojowych.

 

4.ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – LEŚNA

 

Ścieżka przyrodniczo – leśna biegnie wokół Jeziora Łobez dł.3,4km. z tablicami dydaktycznymi na temat problematyki gospodarki leśnej i ochrony przyrody, leżącej na terenie Nadleśnictwa Miastko. Zagospodarowana wiatami postojowymi, ławeczkami

i miejscem na ognisko. Na przesmyku między jeziorami Łobez i Cieszęcino znajduje się tzw. „domek rybaka” z kominkiem. Na trasie ścieżki znajduje się ponadto pomnik Karla Russa – przyrodnika i społecznika żyjącego przed wojną w Białym Borze.

Ścieżka leży na szlaku rowerowym „Bobięcińskie Góry”, wchodzącym w skład ponadreginalnego szlaku „Grenway”- Naszyjnik Północy oraz szlaku pieszego wzniesień moreny czołowej biegnącego przez tereny Pojezierza Drawskiego.

Wzdłuż ścieżki występują bunkry i transzeje Wału Pomorskiego udostępnione do zwiedzania.

 

 

  

 

 

   
Więcej zdjęć  z białoborskich ścieżek dostępne jest w zakładce galerii.
(fot. M. Rajnert, A. Siewiera, M. Dallig, P. Maciupa).

Magdalena Rajnert