Jesteś tutaj: Kalendarz Imprez 2013 > 28.09. "WOJEWÓDZKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY" - REGATY KAJAKOWE

WOJEWÓDZKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

 

ZAPOWIEDŹ REGAT  KAJAKOWYCH

„WOJEWÓDZKA OLIMPIADA  MŁODZIEŻY”

Biały Bór 28 .09.2013r.


Celem regat jest wyłonienie najlepszych zawodników i klubów, oraz  popularyzacja sportu kajakowego w województwie Zachodniopomorskim.

ORGANIZATORZY:
•Ludowy Klub Kajakowy ,,Hubertus’’ Biały Bór
•Gmina Biały Bór

MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty odbędą się w dniu 28.09.2013r. na jeziorze Łobez przy plaży miejskiej w Białym Borze.
Rozpoczęcie konkurencji biegowych w dniu 28.09.2013r. o godz. 1030.

KONKURENCJE
Dzieci rocz.2003 
Dziewczęta K-1  - 500m
Chłopcy K-1,C-1  - 500m

Dzieci rocz.2001i 2002:
Dziewczęta K-1 1000m
Chłopcy K-1i C-1  1000m

Jeden start w ciągu regat- obowiązek posiadania kapoku.

Młodzicy
Młodziczki 2000r.K-1 –2000m
Młodzicy 2000.K-1 – 2000m
              C-1  -2000m

Jeden start w ciągu regat
Młodziczki 99r.  K-1,K-2 – 2000m
Młodzicy  99r.  K-1,K-2  - 2000m
                        C-1,C-2  - 2000m
Start dwa razy w ciągu regat.
Juniorzy młodsi - rocznik 1997/98
K-1, C-1,200m i 1000m, k-2,C-2 1000m
Juniorki młodsze - rocznik 1997/98
K-1, K-2, 200m, 500 m

Juniorzy starsi - rocznik 1996/95
K-1,C-1 -200 m i 1000m,k-2,C-2 1000
Juniorki starsze - rocznik 1996/95
K-1, K-2-200m, 500 m
Juniorzy młodsi i starsi mogą startować w trzech konkurencjach.

Uwaga: Biegi 2000m odbędą się z jednym  nawrotem
UCZESTNICTWO

W zawodach prawo do startu mają zawodnicy (zawodniczki) zgłoszeni przez klub, którzy posiadają książeczki zawodnicze, aktualne badania lekarskie oraz karty pływackie lub wpis potwierdzony podpisem i pieczątką imienną.
Zawodnicy(zawodniczki) startują w zawodach na własną odpowiedzialność;


Zgłoszenia
Zgłoszenia do regat należy przesłać do dnia  22.09.2013 r. do godziny 21.00 na; e-mail: dora.kwasniewska@gmail.com,  kontakt tel.  600 029728
lub na fax 943739745

Zgłoszenia winny być pisane na maszynie na drukach ustalonych przez PZKaj oraz muszą być opieczętowane pieczątką klubu i podpisane  (osobno wypełnione na każdą osadę ).

Jednocześnie należy dołączyć listę zbiorczą zawodników i kierownictwa.
                                                                                                                         
PUNKTACJA
Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem PZK-aj - punktowane są tylko osady biorące udział w finałach.

LOSOWANIE
Losowanie odbędzie się w dniu 23.09.2013 r. o godz. 800 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

ODPRAWA
Odprawa kierowników odbędzie się w dniu 28.09.2013 o godz. 930
w pomieszczeniach biurowych na plaży miejskiej


SPOSÓB PRZEPROWADZANIA REGAT.
-regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem biegów płaskich i niniejszą zapowiedzią.
-numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady, osada bez numeru startowego nie będzie dopuszczona do biegu,
-szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną
-zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
-zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach
-zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują medale
-kajaki z tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany materiał wypornościowy, zabezpieczający kajak przed zatonięciem. Kanadyjki muszą posiadać sprawne komory wodoszczelne.
- w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą (książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę.

W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy "Regulaminu Kajakowych Biegów Klasycznych".
                                              
Komitet 0rganizacyjny