Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Archiwum > Archiwum Aktualności > 60-lecie Biblioteki w Białym Borze.

60-lecie Biblioteki w Białym Borze.


 Biblioteka Publiczna w Białym Borze obchodziła uroczyście swoje 60-te urodziny 14.05.2009r.

 

                                       

 

HISTORIA BIBLIOTEKI

 

 

         W 1947 roku z Ministerstwo Oświaty przydzieliło miastu 400 książek do organizacji biblioteki. W roku następnym zgromadzono 56 książek.

         15 stycznia 1949 roku powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Białym Borze. Miesiąc później  nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki przy ul. Czujnej 17. Zajmowała ona tylko jedno pomieszczenie, w którym był 1 regał z 480 książkami.

Pierwszą kierowniczką była Felicja Ryckowska, która wypożyczała książki dla 28 czytelników. Funkcję swoją sprawowała przez rok. Kolejnymi kierowniczkami były: Helena Muller (1950), Anna Iwańcio (1951 – 1952), Eugenia Halicka-Kraj (1953 – 1.12.1966), Irena Ochendal (2.12.1966 – 31.07.1967), Teresa Marszałek (1.08.1967 – 1988), Irena Brancewicz (1989 – 1990).

W tym czasie biblioteka systematycznie zwiększała księgozbiór i liczbę czytelników. W lutym 1962 roku posiadała już 4530 egzemplarzy książek, 339 czytelników i cztery punkty biblioteczne w terenie. Cztery lata później posiadała ich sześć: w PGR Kamienna, Linowo, Biały Dwór, Trzebiele, Kaliska, Grabowo.

W 1981 roku Biblioteka Miejska liczyła 10 672 tomy i posiadała filie w Sępolnie Wielkim. Bibliotekę odwiedzili Eugeniusz Paukszta, Wojciech Żukrowski, Janina Braniewska, Stanisław Gaszczurny. Chętnie zaglądały tu wycieczki, poznając historię i współczesne losy Białego Boru. W kronikach odnotowano także udane spotkania m.in. z Więczysławem Glińskim, Danielem Olbrychskim, Mieczysławem Foggiem, Stanisławą Przybylską, Jerzym Zelnikiem itd.

W 1951 roku przeniesiono bibliotekę do jednego pomieszczenia przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Żymierskiego 10, a w 1958 roku udostępniono na potrzeby biblioteki drugie pomieszczenie z przeznaczone na czytelnię. W 1967 roku biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu w tym samym budynku, w którym funkcjonowała do 1976 roku.

W latach 1976 – 1991 działała w lokalu przy ul. Szczecineckiej 1. Następnie od pierwszego kwartału 1991 roku do 20.09.1998 roku mieściła się w Domu Kultury przy ul. Tamka 3. W tym czasie biblioteka została włączona wraz z innymi placówkami kulturalnymi gminy w struktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białym Borze (OSiR).

Od 1.07.1991 roku do 2007 roku działalnością biblioteki kierowała Irena Piaszczyńska. W wyniku kolejnych reorganizacji od 1.04.1997 roku do 31.03.1999 roku biblioteka funkcjonowała w strukturach Zakładu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Białym Borze (ZOKSiT). Kolejną lokalizacją biblioteki (1.12.1998 -2.02.2004) była Szkoła Podstawowa nr 1 w Białym Borze ul.Dworcowa19
Od 1.04.1999 roku, kiedy to MGOK Biały Bór stał się jednostką samodzielną, dofinansowaną bezpośrednio ze środków budżetu Miasta i Gminy Biały Bór biblioteka stała się jednostką podległą tej instytucji.

W 2007 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze Biblioteka Publiczna w Białym Borze stała się samodzielną instytucją kultury, mającą swoją siedzibę przy ul. Nadrzecznej 2a/3. Obecnie w bibliotece pracują bibliotekarki: (od grudnia 2003 roku) Małgorzata Szpara (Madej ) oraz (od maja 1985 roku) Dorota Rogowska. Dyrektorem Biblioteki od kwietnia 2007 roku jest Marzena Gemba

 Do podstawowych zadań biblioteki należy:

·        zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy,

· gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

· obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek,

· prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej dotyczącej wydarzeń Białego Boru.

     Obecnie zbiory biblioteki liczą ok.18 tysięcy woluminów. Księgozbiór uzupełniany jest w aktualne nowości wydawnicze. Biblioteka posiada czytelnię czasopism oraz czytelnię internetową.

     Przy bibliotece działa  klub miłośników książki, skupiający dzieci i młodzież. Klub działa pod nazwą ZOZULE, tworząc jednocześnie od blisko trzech lat zespół teatralny, osiągający coraz większe sukcesy i aktywnie włączający się  w działania upowszechniające czytelnictwo.

           

 

Zdjęcia z obchodów 60 lecia Biblioteki w Białym Borze
Galeria