Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Archiwum > Archiwum Aktualności > Uroczyste Ślubowanie Klas Mundurowych - ZS im. O.Lange w Białym Borze.

Uroczyste Ślubowanie Klas Mundurowych - ZS im. O.Lange w Białym Borze.

„ GARNIZON WOJSKOWY W BIAŁYM BORZE”.

 

Takimi słowami w wystąpieniu po podpisaniu porozumienia pan płk Ryszard Krawiec dowódca 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie – Jednostka Wojskowa nr 1640 zameldował dla Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa utworzenie klas wojskowych

w Zespole Szkół w Białym Borze.

W dniu 15 października br. uczniowie klas wojskowych i policyjnych z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze uroczyście ślubowali na sztandar szkoły. 122 uczniów z 2 klas policyjnych i 2 wojskowych złożyło ślubowanie prowadzone przez dowódcę ceremonii pana ppłk Janusza Poszeluźnego z 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie w obecności posła na Sejm RP pana Jana Kuriaty, Dowódcy 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie pułk. Ryszarda Krawca, Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku inspektora Józefa Hatały, kadry oficerskiej i nauczycieli z jednostek patronackich szkół wojskowych i policyjnych, władz samorządowych, dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i ich rodzin oraz uczniów.

Meldunek o gotowości do uroczystości ślubowania odebrał dowódca  pułku p. Ryszard Krawiec, z jednostki wojskowej w Koszalinie, który jednocześnie pełnił role gospodarza uroczystości.

Ślubowanie zostało przeprowadzone wg. ceremoniału wojskowego z udziałem kompanii honorowej pod dowództwem ppor. Tomasza Żaka oraz pocztów sztandarowych ze sztandarami jednostek patronackich i Zespołu Szkół.

Słowa do młodzieży realizującej szkolenie policyjne oraz wojskowe skierowali dyrektor szkoły pan Andrzej Pastuszek, dowódca jednostki patronackiej pan pułk. Ryszard Krawiec oraz poseł na sejm RP -  Jan Kuriata.

W swoim wystąpieniu dowódca jednostki podkreślił jakie znaczenie ma ślubowanie
w wypełnianiu obowiązków szkolnych, jakie wyzwanie stawia noszenie umundurowania. Poseł pogratulował młodzieży wyboru szkół  w oparciu o innowację, z ofertą kształtującą wartości społeczne, otwartą na edukację służb mundurowych.

Dyrektor szkoły podkreślił na wstępie, że uczniowie rozpoczynają nowy etap życia, etap polegający na zdobywaniu wiedzy ogólnej przygotowującej  ich do matury oraz nauczaniu w zakresie ogólnym o służbach mundurowych , ich pracy i życiu codziennym. Zapewnił, że nową drogę młodzież pokonywać będzie wspólnie z nauczycielami, droga ta będzie niezwykła nie łatwa ale ciekawa i opłacalna.

Uczniowie po ślubowaniu przemaszerowali krokiem defiladowym przed publicznością otrzymując gromkie oklaski. Całość uświetniła orkiestra dęta ze Złocieńca. Nowy profil kształcenia – klasy wojskowe jest innowacją pedagogiczną według pomysłu dyrektora szkoły, zaś klas policyjne funkcjonują w Zespole od ubiegłego roku szkolnego. Młodzież raz w tygodniu w umundurowaniu przez 5 semestrów w tej szkole będzie szkolić się

z wybranych zagadnień wojskowych.

Absolwenci oprócz świadectwa ukończenia szkoły otrzymają certyfikat z ukończenia szkolenia wojskowego wydany przez Dowódcę 3 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie.

 

Autor tekstu - mgr inż. Andrzej Pastuszek


Zdjęcia z przbiegu uroczystości dostępne są w zakładce galerii.