Jesteś tutaj: Strona główna

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Białym Borze

25 wrzesień 2013, 13:41 (wiek: 9 lat)

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) zwołuję  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Białym Borze, która odbędzie się dnia 26 września 2013 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego – II piętro.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)  zmian w budżecie gminy na rok 2013,

 

b)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat,

 

c)  wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg w ulicach  Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej w Białym Borze”. 

 

3. Zamknięcie posiedzenia.