Jesteś tutaj: Strona główna > Biały Bór > Adresy > Alarmowe

112 - w trudnej Sprawie…

BEZPOŚREDNIE TELEFONY ALARMOWE:

1) PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ BIAŁY BÓR Telefony alarmowe:
ze stacjonarnego
999 lub kom. 112

· Przychodnia całodobowa PODIMET - 094 37 407 72

· Przychodnia Biały Bór - 094 37 39 016

· Lekarz dyżurny od 1800 do 800 - 606 655 584

2) STRAŻ POŻARNA

Telefon alarmowy: 998

· Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Szczecinku -
094 37 407 22

· Kierowca OSP Biały Bór - 606 931 459

· Ochotnicza Straż Pożarna Drzonowo - 667 945 477

· Ochotnicza Straż Pożarna Grabowo - 602 864 450

· Ochotnicza Straż Pożarna Sępolno Wielkie - 606 743 893

3) POLICJA

Telefon alarmowy: 997

· Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku - 094 37 535 11

· Komisariat Policji w Białym Borze - 094 37 534 71

· Dyżur w Białym Borze - 695 876 554

4) STRAŻ MIEJSKA W BIAŁYM BORZE

· Biuro od godz. 700 do 1500 - 0 94 37 26 108
fax 0 94 34 72 050


· Strażnik Miejski - 698 011 833

5) POGOTOWIE GAZOWE

Telefon alarmowy: 094 9483

· Dyżur Biały Bór - 663 878 745

6) POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

Telefon alarmowy: 994

· Biuro Biały Bór - 094 37 39 064

· Kierownik Rejonu - 602 321 388

· Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczecinek
- 094 37 432 33

7) POSTERUNEK ENERGETYCZNY

Telefon alarmowy: 991

· Biuro Biały Bór - 094 37 39 187

· Dyżur Biały Bór - 693 530 887

· Zakład Energetyczny Szczecinek - 094 37 14 800

8) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W BIAŁYM BORZE

· Biuro - 094 37 39 589

· Dyrektor - 668 490 356

9) Pogotowie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. Szczecinek


Rejon Biały Bór - 0 94 37 533 61,

Stacja Uzdatniania Wody - 0 94 37 533 16.10) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

· Biuro Biały Bór (Urząd Miejski) - 094 37 39 002 lub 691878935

· Biuro Szczecinek (Starostwo Powiatowe) - 094 37 24 361

11) WETERYNARIA

· Lekarz Weterynarii Biały Bór - 094 37 38 096

· Lekarz Weterynarii Biały Bór - 606 665 281

· Lekarz Weterynarii Szczecinek - 691 694 025

12) PATRON ROZMINOWANIA

· Oficer dyżurny - 091 57 662 26

13) POMOC SPOŁECZNA

· Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 094 37 39 718