Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Realizowane Projekty > Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Menu

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Biały Bór”
"Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży z gminy Biały Bór"
"Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy – szkolenia z obsługi komputera i Internetu"
"Nowa wiedza, nowa jakość"

28.05.2010

Gmina Biały Bór uczestniczy w projekcie realizowanym przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w Szczecinie pn. "Nowa wiedza, nowa jakość". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Społecznego i b udżetu państwa na podstawie Umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II Stopnia dla Działania 5.2 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie).
„Razem można więcej – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych” (projekt systemowy)

08.11.2009

„Razem można więcej – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych” (projekt systemowy)
Projekt obejmuje: opracowanie i wydanie folderów produktowych każdej grupy partnerskiej promujących ofertę turystyczną terenu na którym działa LOT. Ponadto w dniach 22-23 październik 2009 r. w ramach bezpłatnego udziału gmina Biały Bór wzięła udział w największych polskich targach turystycznych – XX TOUR SALON w Poznaniu.  
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (projekt systemowy).

08.11.2009

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (projekt systemowy).
Projekt obejmuje działania w kierunku przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
5 rodzin (matki samotnie wychowujące dzieci), szkolenia z doradztwa specjalistycznego i zawodowego, wyjazd integracyjny jako forma spędzenia wolnego czasu.
"Moje gimnazjum - moja szansa" (projekt systemowy)

08.11.2009

Projekt obejmuje: zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych skierowane do uczniów gimnazjów, którzy osiągają najniższe wyniki w egzaminach gimnazjalnych w części matematyczno-przyrodniczej.
Pasowanie na Przedszkolaka w PP " U misiaczka Przedszkolaczka" w Białym Borze.

04.11.2009

Pasowanie na Przedszkolaka w PP
04 listopada o godz. 9.30 odbyło się pasowanie na przedszkolaka maluszków, które od września br. uczęszczają do nowego punktu przedszkolanego pn. " U misiaczka przedszkolaczka" w Białym Borze.
W uroczystości wzięli udział Burmistrz Białego Boru - Franciszek Lech Kwaśniewski, kadra pedagogiczna PP oraz rodzice.
"U misiaczka przedszkolaczka" - w oczekiwaniu na rozpoczęcie roku szkolnego...

27.08.2009

26 sierpnia br. w siedzibie punktu przedszkolnego "U misiaczka przedszkolaczka" w Białym Borze odbyło się I spotkanie organizacyjne rodziców z kierownictwem i kadrą pedagogiczną nowo powstałego punktu.
Utworzenie punktu przedszkolnego "U misiaczka przedszkolaczka" w Białym Borze

23.08.2009

Utworzenie punktu przedszkolnego
Projekt zakłada utworzenie punktu przedszkolnego dla 22 dzieci, w tym 6 osób niepełnosprawnych.  Punkt zlokalizowany będzie w Domu Rekolekcyjnym Parafii Greckokatolickiej.
Kwota dofinansowania wynosi 347 414,65 zł. w tym 10 % wkładu własnego gminy Biały Bór.  
UTWORZENIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „U MISIACZKA PRZEDSZKOLACZKA” W BIAŁYM BORZE

02.07.2009

UTWORZENIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „U MISIACZKA PRZEDSZKOLACZKA” W BIAŁYM BORZE
Od 01.07.2009 r. Gmina Biały Bór rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 pod nazwą:
UTWORZENIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „U MISIACZKA PRZEDSZKOLACZKA” W BIAŁYM BORZE
"U Misiaczka Przedszkolaczka" - nowy Punkt Przedszkolny w Białym Borze już wkrótce...

09.06.2009

Wniosek Gminy Biały Bór pn. "U Misiaczka Przedszkolaczka" znalazł się na liście zadań rekomentowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.