Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Realizowane Projekty > Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Menu

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Usuwanie azbestu na terenie gminy Biały Bór - edycja IV
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biały Bór - edycja III
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Białym Borze

Wniosek o dofinansowanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach zadania planuje się powstanie centrum edukacji ekologicznej w Białym Borze tj. wiaty dydaktycznej wyposażonej w 10 stołów, 10 ławek, 10 tablic edukacyjnych, ścieżki edukacyjno – ekologicznej z nasadzeniami, 30 tabliczkami informacyjnymi, 4 lampami solarnymi oraz pojemnikami na segregację odpadów. Ponad to w ramach projektu prowadzona będzie edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
 

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biały Bór - edycja II

W ramach zadania zostanie usuniętych   55,44 Mg odpadów azbestowo-cementowych  przeznaczonych do unieszkodliwienia na terenie gminy Biały Bór. Usunięcie azbestu zostanie dokonane przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.
 

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biały Bór - edycja I
W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biały Bór otrzymaliśmy 110.047 zł pomocy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie