Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Realizowane Projekty > Projekty które nie otrzymały dofinansowania

Menu

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Projekty które nie otrzymały dofinansowania

„Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór”
Urząd JST XXI wieku.

Wniosek złożony w ramach działania 5.2 Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Edukacja informatyczna szansą na rozwój zawodowy mieszkańców gminy Biały Bór

Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Razwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich.

"Wielokulturowa Gmina Biały Bór"

 

Wniosek złożony w Ministerstwie Pracy i Polityki  Społecznej w ramach ogłoszonego konkursu dot. realizacji zadania publicznego nt.         
Przeciwdziałanie dyskryminacji:
Zwiększenie udziału osób wykluczonych społecznie
w życiu społeczno-kulturalnym środowisk lokalnych
Budowa placu zabaw przy przedszkolu miejskim w Białym Borze.
W ramach program Przyjazne Przedszkole Gmina złożyła wniosek zdo Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego na budowę bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Białym Borze.