Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Sołectwa > Biały Dwór

Biały Dwór

Biały Dwór
Sołtys Miszkiewicz Beata

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa Biały Dwór: Biały Dwór
Liczba mieszkańców sołectwa Biały Dwór: 222


Plan Odnowy Miejscowości Biały Dwór na lata 2007-2013
Plan Odnowy Miejscowości Biały Dwór został wykonany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA jako element projektu „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”” realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.