Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Sołectwa > Trzebiele

Trzebiele

Trzebiele
Sołtys Mikołaj Kostiw

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa Trzebiele: Trzebiele, Dalkowo.
Liczba mieszkańców sołectwa Trzebiele: 168
Plan Odnowy Miejscowości Trzebiele na lata 2007-2013
Plan Odnowy Miejscowości Trzebiele został wykonany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIA jako element projektu „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego „Szlak Solny”” realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.