Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Sołectwa > Grabowo

Grabowo

Grabowo
Sołtys Jan Dwulit

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa Grabowo: Grabowo, Borzęcino, Jawory, Ponikwa.
Liczba mieszkańców sołectwa: 318

Plan Odnowy Miejscowości
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ” , zwłaszcza działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
„Plan Rozwoju Miejscowości Grabowo
Podstawą rozwoju miejscowości Grabowo jest dokument pn. „Plan Rozwoju Miejscowości Grabowo”, która określa, misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2007 - 2015. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju.
Statut Sołectwa Grabowo