Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Konkursy dla NGO i innych... > "Biały Bór w obiektywie"

Menu

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

\"Biały Bór w obiektywie\"

 

Regulamin

W ramach realizacji zadania pn. „Wielokulturowość Białego Boru - Wyjątkowość w Powiecie Szczecineckim” dofinansowanego ze środków Powiatu Szczecineckiego oraz Gminy Biały Bór w ramach realizacji zadań publicznych w roku 2010 Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza konkurs pn. „Biały Bór w obiektywie”.

Każdy z nas ma  takie miejsca, które szczególnie lubi, do których wraca i które chciałby pokazać…

 

                     I.            Cel konkursu

-         promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy Biały Bór  
i ukazywanie ich w sposób ciekawy i oryginalny,

-         promocja młodych twórców fotografików,

-         inicjowanie działań uzmysławiających aktywną postawę od najmłodszych lat w środowiskach szkolnych,

-         nabywanie przez młodzież umiejętności pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji oraz odpowiedzialności,

-         rozwój ciekawych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

 

                  II.            Zasady konkursu

1.                             Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki, urokliwe miejsca oraz imprezy kulturalne i sportowe odbywające się na terenie gminy Biały Bór

2.              Zdjęcia nadsyłane do konkursu mogą przedstawiać domy, mosty, ulice, całe grupy architektoniczne, dowolne obiekty oraz imprezy kulturalne i sportowe pod warunkiem, że znajdują się one i realizowane były w granicach administracyjnych gminy Biały Bór.

3.              Zdjęcia które nie spełnią powyższych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.

4.              Konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących lub uczących się w gminie Biały Bór, narodowości polskiej i ukraińskiej    w 2 kategoriach wiekowych:

·   I kategoria wiekowa dla uczestników  w wieku 13- 15 lat [gimnazja]

·       II kategoria wiekowa dla uczestników w wieku 16-19 lat [szkoły ponadgimnazjalne]

5.              Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 10 fotografii.

6.              Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli i max. w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres  e-mail: promocja@bialybor.com.pl w formie załączników do listu elektronicznego. W treści maila/listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu  oraz oświadczenie stanowiące załącznik  do niniejszego regulaminu.

7.              Fotografie, na których będą się znajdować znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8.              Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora, którzy przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

9.              Zdjęcia należy nadsyłać do 15.09.2010 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 20.09.2010 roku. Zdjęcia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  

10.           Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11.           Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

12.           Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.bialybor.com.pl  i na innych zaprzyjaźnionych witrynach. Zwycięskie zdjęcia zostaną wywołane i zamieszczone w antyramach. Odbędzie się pokonkursowa wystawa fotografii.

13.           Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promujących Biały Bór.

14.           Organizatorzy przewidują dyplomy dla uczestników oraz nagrody dla laureatów 1, 2 i 3 miejsca z podziałem na dwie kategorie wiekowe. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 800 zł.

15.           Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

16.           Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

17.           Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia stanowiącego  załącznik do niniejszego regulaminu.