Jesteś tutaj: Strona główna > Gmina > Konkursy dla NGO i innych... > Urząd Marszałkowski - ścieżki rowerowe.

Menu

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Urząd Marszałkowski - ścieżki rowerowe.

 

 

W ramach działania 5.3 wspierane będą projekty zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego znajdujące się poza obszarem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których przedmiotem jest budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, modernizacja ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:

25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

 

od dnia 14 stycznia 2010 r. do dnia 1 marca 2010 r. do godz. 15:00.